Обадете ни се: 02.858.93.70

Комуникационни решения

Ако имате нужда от изграждане на мрежа във вашия офис или искате да разширите съществуващата си мрежова инфраструктура и да добавите допълнителни работни места, ние предлагаме иновативни решения, съобразени с конкретните нужди на Вашия бизнес.

Предложенията ни включват предварителна оценка на оборудването, с което разполагате и проучване на Вашите бизнес изисквания, за да намерим най-ефективното решение за Вас.

Предлагаме широка гама мрежово оборудване от водещи световни доставчици (CISCO, HP, MikroТik, Netgear), за да може да отговорим на всички Ваши изисквания.

Услугата се състои в анализ, проектиране и изграждане на комуникационни системи съобразно стандартите и изискваният на клиента, включително и решения с хетерогенна преносна среда (LAN, WAN, IPSEC, VPN и др.)

Проектирането включва:

  • Събиране на необходимата изходна информация за нуждите на клиента
  • Одит на съществуващо комуникационно решение
  • Предлагане и обсъждане на политики за сигурност, управление и възможности за бъдеща модернизация и разширяване на мрежата
  • Изготвяне на работни проекти за решение на задачите класифицирани по критерии, като функционалност, ценова стойност, надеждност
  • Консултации и избиране съвместно с клиента на работен проект (или комбинация от работни проекти) удовлетворяващ изискванията – ценови, функционални, изисквания за марка на оборудването и други
  • Изготвяне на проект и документация

Информация

Партньори

Контакти

Адрес: София, 1680
бул. България 48
тел: 02.858.93.70

TeamViewer QuickSupport