Обадете ни се: 02.858.93.70

Абонаментна поддръжка

Ние знаем колко са важни IT системите за Вашия бизнес. Неефективните решения могат да доведат до намаляване на производителността, което Ви струва време и пари.

Нашата цел е да Ви предоставим IT услуги, съобразени с Вашите конкретни нужди, за да може Вие да се концентрирате върху това, което има значение за Вас – управлението на Вашия бизнес.

Независимо от това дали имате нужда от цялостна поддръжка на Вашата информационна структура или услуги, които да допълват възможностите на Вашия IT отдел, ние ще Ви предложим пакет от услуги, който да отговаря на Вашите конкретни изисквания.

Абонаментните ни планове включват:

  • хардуерна поддръжка
  • софтуерна поддръжка
  • поддръжка на периферни устройства
  • безплатен хостинг и атрактивни цени за VPS сървъри
  • консултации по телефона
  • онлайн поддръжка
  • планове с реакция до 1 час на място при клиента

Информация

Партньори

Контакти

Адрес: София, 1680
бул. България 48
тел: 02.858.93.70

TeamViewer QuickSupport